Menu

Suksihionta.fi - Lasermittauksella tarkkaa faktaa suksen toimivuudesta!

Julkaistu 09.10.2020 klo 13:42

Suksihionta.fi - Toimivan suksen takana on käänteentekevä, tarkkoja
lukuja ja puolueetonta faktatietoa antava lasermittaus!

Kauppi lasermittausta 3 (kopio)

Suksen tarkka analysointi Svecom Pro Laser -mittauslaitteella tuo
merkittävää lisäinfoa, kun halutaan löytää suorituskykyinen ja
toimiva suksi.

Ensin alkuun lyhyt katsaus siihen mitä tietoa suksesta on saatavissa
niin sanotuilla perinteisellä mittauslaitteilla? Kaikki mittaustavat
antavat jotakin tietoa suksesta mutta eivät täydellistä dataa.
Perinteisillä mittaustavoilla ei pystytä antamaan täydellisen tarkkoja
lukuja suksen painealueista, eikä esimerkiksi perinteisen suksen
voidepesän mitoista tai muodoista. Nämä ovat kuitenkin erittäin
tärkeää tietoa, joilla pystytään määrittämään kenellä ja millä
kelialueella suksi varmasti toimii. Eli siis, perinteisillä mittaustavoilla
saadaan tietoa suksesta ns. yleisellä tasolla mutta EI tarkkoja
parametrejä, joilla päästäisiin kiinni varmuudella suksen
toimivuuteen tai toimimattomuuteen.

Kun suksen mittaus tehdään suksitehtaista riippumattomalla,
puolueettomalla Svecom Pro lasermittauslaitteella saadaan merkit-
tävää lisätietoa graafikkana ja lukuina suksen toimivuudesta,
kelialueesta, painealueista ja kriittisistä painealueen pisteistä,
voidepesästä jne. Lasermittauslaitteella mittaamme suksesta
tärkeimmät parametrit kärjestä kantaan. Esimerkiksi perinteisen
suksessa lasermittuksella saadaan täydellisen tarkat luvut ja
grafiikkatiedot voidepesästä, sen muodoista ja korkeuksista sekä
myös voidepesän sulkeutumispisteestä eli loppukiloista.

Helsinki suksen mittausta (kopio)


Niin ikään vapaan suksista, kuten kaikista luistopinnoista, voidaan
lasermittauksella mitata painealueiden mitta ja muoto koko suksen
matkalta. Lasermittauksen tulokset asiakas saa aina mukaansa
graafina ja lukuina. Mittauksen jälkeen suksi voidaan hioa juuri
optimaalisesti eli valita oikea hiontakivi, oikea timantti ja oikea
hiontakuvio sekä määrittää voitelu.

Svecom Pro Laser -mittauslaite käytössä Suomessa ainoastaan
Suksihionta.fi laboratorioissa - Tervetuloa, varaa aika suksien
lasermittaukseen nyt!


Lisätietoja;

Kimmo +358 40 7373 008
Giacomo +358 50 3468 227

info(at)suksihionta.fi


 

Toteutus JJ-Net Group Oy